Kinesitherapie

Wat is kinesitherapie/manuele therapie?

Kinesitherapie is een medische therapievorm, waarbij we met manuele behandeltechnieken en/of oefentherapie het menselijk lichaam opnieuw functioneel maken.

Het lichaam is een functionele entiteit die bestaat uit verschillende schakels. Een letsel of blessure uit zich vaak ter hoogte van een zwakke schakel wegens compensatoire bewegingen of houdingen van de mens. Wij gaan dus als therapeut niet alleen kijken naar de plaats van de klacht maar er wordt verder op zoek gegaan naar de oorzaak van het probleem.

Tijdens het herstel- of revalidatieproces pakken we dus niet alleen het zwakke segment aan, maar trachten we het volledige lichaam opnieuw te laten functioneren opdat dagdagelijkse activiteiten, bewegingen en sportieve engangementen terug pijnvrij uitgevoerd kunnen worden.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

  • Sportblessures
  • Blessurepreventie
  • Orthopedische letstels/ingrepen
  • Pré- en postnatale revalidatie
  • Rug- en nekklachten
  • Houdingsgebonden klachten / rugscholing
  • Behandeling van baby's en kinderen
  • sportmassage

Praktisch

Elk lichaam is uniek. Daarom streven we naar een gepersonaliseerde aanpak. Elke behandeling kent een individuele benadering van ongeveer 30min. Daarnaast is er nog mogelijkheid om oefeningen zelfstandig uit te voeren in onze oefenruimte.

Bij een eerste consultatie vindt een uitgebreide anamnese (bevraging) plaats om de nodige gegevens te verzamelen. Erna komt een statische en dynamisch onderzoek van pas om een beeld te kunnen vormen van de huidige klacht in combinatie met de manier waarop iemand staat of beweegt. Hierna wordt in samenspraak een therapieplan opgesteld en uitgevoerd om zo efficiënt mogelijk het lichaam opnieuw te laten functioneren.

Om een kinesitherapeut of manueel therapeut te consulteren en van de terugbetaling van uw ziekenfonds te kunnen genieten is een kinesitherapeutisch voorschrit van uw huisarts of specialist nodig.

Terugbetaling via uw ziekenfonds en/of verzekering

In de praktijk werken geconventioneerde en niet geconventioneerde therapeuten. Voor de tarieven en de terugbetaling van kinesitherapie verwijzen we jou naar volgende link. Indien u voor uw klacht in het ziekenhuis bent opgenomen, kan uw hospitalisatieverzekering tussenkomen voor de remgelden. Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsinstelling.