Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een functionele geneeswijze, gericht op het herstellen van de beweeglijkheid. Het is zeer belangrijk om als osteopaat de klassiek medische denkpiste te kennen en om, indien nodig, door te verwijzen. Zowel de arts ( voor structurele klachten) als de osteopaat (voor functionele klachten) hebben hun specifieke werkterrein en kennen hun eigen grenzen.

Voor welke klachten kan men bij een osteopaat terecht

Voor de meeste klachten - spontaan ontstaan of na een overbelasting of een ongeval – kan een osteopaat een behandelingsstrategie uitwerken. Zowel bij pasgeborenen en kinderen, bij sporters als bij volwassenen en oudere patiënten kunnen aangepaste en veilige technieken worden toegepast. We denken bvb aan rugklachten, nekpijn, hoofdpijn, slechte spijsvertering, incontinentie, tintelingen of krachtsverlies thv de ledematen en psychische klachten zoals hyperventilatie, depressie en burn out.

Osteopathie bij baby's en kinderen

Een kind kan je niet behandelen als een volwassene. Het lichaam van een baby is een systeem in ontwikkeling, waardoor (bewegings)problemen grote invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van het kind. Bij baby’s en kinderen is het verloop van de zwangerschap en bevalling heel relevant voor de behandeling van ondermeer:

  • Voorkeurshouding, steeds naar dezelfde kant kijken
  • Verteringsmoeilijkheden zoals krampjes, reflux,..
  • Huilbaby’s, slaapproblemen of rusteloze kinderen
  • Schedelvervormingen ( plagiocephalie), KISS –en KIDDsyndroom

Soms verdwijnen deze symptomen spontaan, evenwel kan een behandeling bij een gespecialiseerde osteopaat zeker nuttig zijn als de problemen na een drietal weken niet spontaan wegblijven. Belangrijk is dat bij ziekte een consultatie bij een osteopaat nooit een consultatie bij een (kinder)arts kan vervangen.

Praktisch

Een eerste consultatie bestaat uit een kennismakend gesprek omtrent de klachten en de medische voorgeschiedenis. Deze informatie wordt aangevuld met vraagstelling over de verschillende lichaamssytemen. Ook gegevens van voorgaande behandelingen en onderzoeken zoals radiografieën, echografie, CT – scan, NMR,.. zijn belangrijke informatie.

Bij het uitgebreid lichaamsonderzoek spelen zowel de inspectie (kijken), het testen van verschillende bewegingen als de palpatie (voelen) een belangrijke rol.

Aan de hand van de gegevens bij de vraagstelling en het onderzoek wordt de behandelingsstrategie bepaald. Na de behandeling, die gemiddeld tussen de 30 en 60 minuten duurt, volgt een uitleg van de behandeling en worden een aantal richtlijnen ( naar bewegen, eten en slapen) meegegeven. Een behandeling slaat aan bij een behandelingsfrequentie van 1 tot 3 behandelingen.

Terugbetaling via uw ziekenfonds en/of verzekering

Een behandeling kost 68€ waarvan je 10€ terugbetaald krijgt. Aanvullende verzekeringen betalen meestal de rest van het remgeld terug.